Proces Lokalnih anti-korupcijskih planova

Inicijalno istrazivanje o implementaciji LAP sistema u opstinama, gradovima i okruzima