Funkcije članova komisije po naručiocu


Naziv naručiocaUkupan broj nabavkiProcenat lica zaposlenih kod naručiocaProcenat lica iz biznis sektoraProcenat lica iz institucijaProcenat pravnikaProcenat nestručnih lica
Agencija za održavanje, obezbeđenje...7100%0000
Centar za negovanje tardicionalene...6100%0000
Gradonačelnik3100%0000
Gradska uprava za finansije7100%0000
Gradska uprava za investicije...1100%0000
Gradska uprava za privredu, sport...6100%0000
Gradska uprava za privredu, sport...1100%0000
Gradska uprava za zdravstvo, socijalnu...1100%0000
Gradsko veće38100%0000
Istorijski arhiv Šumadije4100%0000
Javno komunalno preduzeće "Naš...15100%0000
JP „Preduzeće za izgradnju...28100%0000
Knjaževsko srpski teatar «Joakim...2100%0000
Narodna biblioteka «Vuk Kradžić»...4100%0000
Opštinska uprava opštine Požega5100%0000
Osnovna škola «Radoje Domanović»1100%0000
Osnovna škola „Julijana Ćatić“2100%0000
Predškolska ustanova "Olga Jovičić...32100%0000
PU Zrenjanin26100%0000
Ustanova spomen park «Kragujevački...3100%0000
Аgencija za održavanje, obezbeđenje...5100%0000