Kontakt

Biro za društvena za istraživanja

Adresa:
Gospodar Jevermova 47a, 11000 Beograd
El. pošta: office@birodi.rs

Broj mobilnog telefona: + 381 694283231

http://www.birodi.rs