O nama

Naša vizija 

Činjenice u funkciji razvoja (i) integriteta!

Naša misija

Evaluciju javnih politika i institucija sprovodimo na osnovu, objektivnih, sistematičnih, proverivih, sveobuhvatnih, pristupančnih i razumljivih podataka, koji služe za izradu statistički verifikovanih pokazatelja koji nastaju u procesu operacionalizacije naučnih teorija.